Tiedote koskien SML:n urheilusäännöstön mukaisia live-stream kuvauslupia ja Alastaron Circuit Racing SM-kilpailua 31.7.-1.8.2021

20.8.2021

SML:n toiminnassa urheilusäännöstö on määritellyt kuvaamiseen ja julkaisuun liittyvistä luvista sääntöjen kohdassa 07.7 (s.13). Alastaron Circuit Racing -kilpailun (31.7-1.8.2021) osalta on noussut paljon keskustelua lajin sisällä kilpailun järjestäjän oikeudesta määritellä kuvaukseen liittyvistä luvista ja kielloista.

Circuit Racingin SM-sarjassa ei kaudella 2021 ole voimassa olevia promootiosopimuksia ja kilpailujen osalta on SML:n toimesta (Sääntöjen mukaisesti linjauksesta päättää SML:n pääsihteeri) linjattu siten, että CR-kilpailujen osalta kuvaukseen ja julkaisuun liittyvistä luvista ja rajoituksista voi päättää kilpailunjärjestäjä. Tämän linjauksen taustalla on ollut se, että tapahtuman järjestelyistä koituvan taloudellisen riskin kantava yhdistys on ensisijainen taho, jolla on oikeus pyrkiä hyödyntämään live-lähetyksiä ja näkyvyyttä tapahtuman oman varainhankinnan tukena. Linjauksen mukaisesti kilpailunjärjestäjällä on myös ollut oikeus kieltää tapahtumasta lähetettävä live-lähetys, jos yhdistys katsoo sen omasta näkökulmastaan tarpeelliseksi.

Alastarossa 31.7-1.8.2021 järjestetyn Circuit Racing-kilpailun osalta kilpailunjärjestäjä West Coast Racing Club ry ja sen edustajat ovat toimineet olemassa olevien sääntöjen ja SML:n pääsihteerin kanssa sovitun käytännön mukaisesti tiedottaessaan osallistujia linjauksistaan kuvaamiseen ja live-lähetyksiin liittyen.

Pandemia-aikana lisääntyneet ja kehittyneet live-stream mahdollisuudet ovat nostaneet esille tarpeen tarkastella olemassa olevia, vanhoja sääntökirjauksia. SML tulee tarkastelemaan ja tarvittaessa päivittämään taltiointia ja julkaisua määritteleviä, urheilusäännöstöön kirjattuja sääntöjä kauden päätteeksi siten, että lajin sisäisiltä väärinkäsityksiltä ja ristiriidoilta vältytään tulevaisuudessa. Sääntöjen ja linjausten osalta pyritään myös huomioimaan lajin edut ja mahdollisuudet uusien teknisten lähetysmahdollisuuksien hyödyntämiseksi lajin näkyvyyden sekä kuljettajien ja tiimien näkökulmasta. 

Ville Salonen
pääsihteeri
SML ry

 

Lähde: https://www.moottoriliitto.fi/uutiset/tiedote-koskien-sml-n-urheilusaannoston-mukaisia-live-stream-kuvauslupia-ja-alastaron-circuit-racing-sm-kilpailua-31.7-1.8.2021/


« Edellinen sivu