SML - RR-lajiryhmä tiedottaa 2.4.2016

RR-lajiryhmä kokoontui 29.3. ja käsitteli seuraavia asioita:

1. Ajajakoulutukset

SRRA järjestää ajajakoulutuksia seuraavasti:

- 15.5.2016 HelRC:n leirin yhteydessä Motoparkissa

- 4.6.2016 MotOrg-päivillä Alastarolla

- tarvittaessa 1.5.2016 WCRC ratapäivillä Alastarossa (mikäli vähintään 5 ilmoittautuu)

Ilmoittautuminen koulutuksiin: jani.front@mf-mainos.fi

2. SRRA yhteistyö

SRRA:n nettisivut jatkavat ns. lajin tiedotussivuina harrastajien ja yleisön suuntaan. Lajiryhmän omat sivut toimivat jatkossakin virallisena tiedotuskanavana kuljettajien suuntaan.

3. Katsastus

Aikaisemmin kilpailujärjestäjien kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti kauden 2016 kaikissa kilpailuissa käytetään samaa katsastuspäällikköä. Lajiryhmä valitsi tehtävään Joonas Huuskosen.

Ennen kilpailua tehtävän katsastuksen painopisteenä on turvallisuusasiat ja jälkikatsastuksessa kiinnitetään huomioita luokkasääntöjen mukaisiin asioihin.

Katsastuspäällikkö ja lajiryhmä tekevät kaksiosaisen katsastuskortin. Ensimmäiseen osaan tulevat pyörää ja kilpailijaa koskevat tiedot, ja sen täyttää kilpailija. Toisessa osassa on tarkastettavat kohteet, ja sen täyttää katsastuspäällikkö. Kortista tehdään pdf-versio lajiryhmän sivuille, josta kuljettajat voivat sen tulostaa ja täyttää etukäteen ja ottaa kisapaikalle/katsastukseen mukaan. Kortti on jaossa myös kisapaikoilla. Jokaiseen kisaan täytetään oma korttinsa.

Päätettiin, että jokaiseen kisaan tehdään yhteneväinen katsastustarra niin pyörille kuin                       käytettäville kypärille. Katsastustarroja valvotaan aktiivisesti kisojen aikana.

4. RR-kausiopas

Viime vuoden tapaan painetaan RR-kausiopas, joka jaetaan MP Maailma -lehden 4/2016 välissä. SRRA/Heta Koivuniemi kerää kuljettajatiedot opasta varten.

5. Säännöt

Kuljettajilta on tullut yhteydenottoja koskien vanhemman pyöräkaluston käyttöä kilpailuissa Superbike- ja Superstock 600 -luokissa. Sääntöjen mukaan moottoripyörät, jotka on valmistettu vuoden 2007 jälkeen ja joilla on kilpailtu kausien 2008-2015 välisenä aikana, voidaan hyväksyä kilpailuihin kyseisen valmistusvuoden teknisiä sääntöjä noudattaen. Näihin pyöriin ei sovelleta luokkasäännön kohtien Engine ja Wheels koskevia määräyksiä.

GP250 Pyörät: Mikäli kyseisen luokan pyörillä haluaa kilpailla, tulee se tehdä SSC-luokassa ja silloin ko. luokan säännöt koskevat myös näitä pyöriä.

Moto3- ja GP125-pyörien säännöt ovat osin puutteellisia (mm. painotaulukot), ne tarkennetaan tarvittavilta osin ennen kauden alkua.

Ehdotukset vuoden 2017 säännöistä on toimitettava Moottoriliiton hallitukselle kesällä 2016. Kuljettajilla on mahdollisuus kommentoida ja esittää muutoksia kauden 2017 sääntöihin 6.6.2016 asti. Kommentit ja sääntöehdotukset toimitetaan SRRA:lle. Tämän jälkeen SRRA ja lajiryhmä käsittevät ne ja lajiryhmä toimittaa sääntöehdotukset liittoon. Moottoriliiton aikataulu sääntöasioiden osalta tarkentuu myöhemmin, ja siitä tiedotetaan kuljettajia.

6. RR-valmennus ja valmennettavat

Moottoriliitto on varannut erillisen koulutusbudjetin rr-koulutukselle. Koulutus koskee lähinnä juniorikuljettajia. Lajipäällikkö on käynyt neuvotteluja kouluttajaksi kaavaillun Kari Vehniäisen kanssa ja sopinut alustavasti asiasta. Koulutusta järjestetään 3-5 kertaa kauden aikana ja lisäksi Vehniäinen on paikalla SM-osakilpailuissa kuljettajien tukena.

Lajiryhmä esittää koulutukseen valittavaksi seuraavia kuljettajia:

Fin Moriwaki: Leevi Johansson, Niko Tanskanen, Jenny Ruokolainen, Janne Nurmi.

MiniGP: Akseli Putkonen, Lenni Klemetti, Niko Lehtiranta, Juho Kantola.

KTM RC390 Cup: Niko Hämäläinen.

Valittuihin kuljettajiin ollaan yhteydessä valmennuksesta lähiaikoina.

 

Terveisin Niko

rr.lajipaallikko@gmail.com


« Edellinen sivu